Sut i wneud asyn ar gyfer pysgota o wialen nyddu gyda bwydwr a chasglu byrbryd byddar – canllaw cam wrth gam. Beth i’w wneud os byddwch yn dod…

Rydym yn cynnig cydweithredu a hysbysebu ar gyfer canolfannau pysgota a chanolfannau hamdden, ar gyfer siopau pysgota, siopau sy’n gwerthu offer ar gyfer gweithgareddau awyr agored, cyflenwyr a…

Gwialen bysgota gyda hunanfachu – pam fod ei hangen ac a yw mor dda. Mae bachu amserol yn awgrymu arsylwi parhaus o’r wialen ac adwaith da, ond mewn…

Cynaeafwr , porthwr gaeaf neu offer pysgota is ar gyfer pysgota gaeaf , a gynlluniwyd ar gyfer dal pysgod o’r teuluoedd carp: rhufell, merfogiaid, merfogiaid arian, cerpynnod crucian,…

Sut i roi abwyd byw ar fachyn, dwbl, ti ar gyfer dal penhwyaid, draenogiaid, zander. Mae llawer o bysgotwyr yn frwd dros ddal pysgod rheibus. Mae’n well gan…

Hynodrwydd gwialen bysgota ar gyfer llawddryll yw ei ddefnyddio ar gyfer dull o ddal pysgod heb ffroenell ar fachyn mormyshka o abwyd llysiau neu anifeiliaid. Ar yr un…

Ble a sut i ddal brithyllod, ble i ddal a sut i ddod o hyd iddo, sut i ddal ar nyddu, arnofio, beth i’w ddal ar safleoedd talu…

Pysgota yn Karelia mewn canolfannau hamdden a milain yn haf 2022. Mae llynnoedd Karelian yn swyno â’u harddwch, mae cymaint o bysgotwyr yn dod i’r tiroedd hyn nid…

Defnyddir y wialen arnofio ar gyfer dal pysgod gwyn canolig a bach. Diolch i ddatblygiad technoleg a gyda dyfodiad deunyddiau newydd, mae pysgota â gwialen bysgota gyda fflôt…

Beth yw pryfed tân ar gyfer pysgota nos ac at ba ddiben y cânt eu defnyddio, mathau o bryfed tân, sut i’w defnyddio wrth bysgota. Mae llawer o…