Siwt cuddliw gaeaf Klyaksa ar gyfer hela a physgota ar rew tenau

Зимняя рыбалка

Siwt cuddliw Klyaksa, neu sut i gynyddu’r siawns o hela a physgota yn llwyddiannus ar y rhew tryloyw cyntaf. Priodoledd anhepgor unrhyw heliwr yn y gaeaf, wrth gwrs, yw cuddwisg. Mae siwt cuddliw yn ychwanegiad gwych i dymor y gaeaf, ac mae hela rhywfaint o gêm yn amhosibl hebddo o gwbl. Felly, mae’n anodd dychmygu hela gaeaf heb guddwisg o ansawdd uchel. Hefyd, mae cuddliw yn bwysig i bysgotwr y gaeaf, ar rew tenau a / neu dryloyw, mae’r pysgod yn berffaith yn gweld yr arlliwiau tywyll o ddillad ac yn osgoi lleoedd o’r fath. Er mwyn cuddio’r heliwr ar y ddaear, neu’r pysgotwr ar y rhew, defnyddir gwahanol fathau o wisgoedd a’u lliwiau. Un o’r rhain yw siwt gwrth-ddŵr cuddliw Klyaks.
Siwt cuddliw gaeaf Klyaksa ar gyfer hela a physgota ar rew tenau

Beth yw pwrpas siwt cuddliw?

Un o’r ffactorau sy’n effeithio ar lwyddiant hela / pysgota yw cuddliw. Tasg yr heliwr yw mynd heb i’r bwystfil sylwi arno er mwyn gwneud ergyd effeithiol. Mae angen i chi hefyd ystyried yr ardal a bod arni. Mae’n dibynnu a fydd y brig neu’r gwaelod yn cael ei guddio ar wahân neu gyda’i gilydd. Mae cuddliw llawn hefyd yn gofyn am guddliw penwisg, menig a gwn. Bydd siwt cuddliw gaeaf Klyaksa, a grëwyd yn benodol ar gyfer ardal taiga Rwsia, yn ateb cyffredinol. Mae’r wisg yn cynnwys siaced anorac a pants, sy’n eich galluogi i berfformio cuddwisg rhannol neu gyflawn. Wrth hela, yn ogystal â physgota, mae’n bwysig nad yw’r dillad yn gwneud sŵn allanol ac nad ydynt yn cyfyngu ar symudiad wrth gerdded a saethu. Mae deunyddiau modern a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu a thoriad anatomegol yn datrys y broblem hon.

Nodweddion a buddion – pam ddylech chi ddewis siwt cuddliw Blob du a gwyn?

Mae gan y siwt cuddliw Blob o liwiau du a gwyn nifer o nodweddion:

 • siaced – anorac gyda chwfl, y gellir ei addasu yn ôl hirgrwn yr wyneb, sy’n eich galluogi i guddio’r penwisg os oes angen;
 • gwaelod y siaced, trowsus a llewys gyda bandiau elastig, sy’n gwasanaethu i reoleiddio maint gyda chymorth tynhau arbennig;
 • ar drowsus gwneir pocedi welt ar gyfer mynediad cyflym i bocedi ar ddillad;
 • gwisgir y siwt dros ddillad gaeaf;
 • Daw’r siwt ag achos cryno, sy’n gwneud ei gludo’n gyfleus.

Siwt cuddliw gaeaf Klyaksa ar gyfer hela a physgota ar rew tenauBydd pob heliwr a physgotwr eisiau prynu siwt cuddliw Klyaksa, gan fod ganddo nifer o fanteision sy’n anhepgor mewn amodau gaeafol garw:

 • Mae’r siwt wedi’i gwneud o ffabrig arbennig nad yw’n caledu nac yn rhydu ar dymheredd isel.
 • Mae’r siwt yn gallu gwrthsefyll gwynt a lleithder, ac mae ganddi hefyd anadladwyedd rhagorol.
 • Nid yw toriad anatomegol y siwt cuddliw yn cyfyngu ar symudiad wrth gerdded a saethu o unrhyw safle.
 • Deunydd gwydn sy’n gwrthsefyll traul y mae’r siwt wedi’i gwnio ohono.
 • Sychu’n gyflym pan fydd pwysau gwlyb ac ysgafn diolch i adeiladu un haen.
 • Toriadau awyru ychwanegol o dan y llewys.

Siwt cuddliw gaeaf Klyaksa ar gyfer hela a physgota ar rew tenau

Sut i ddewis siwt cuddliw i chi’ch hun

Mae’n werth dweud bod gwneuthurwyr tramor siwtiau cuddliw yn cynnig amrywiaeth enfawr o liwiau ar gyfer unrhyw fath o dir. Er gwaethaf hyn, nid yw pob un ohonynt yn cael eu gwneud ar gyfer taiga Rwsia. Y penderfyniad mwyaf cywir fyddai prynu siwt o’r math “blot” o gynhyrchu domestig. Gallwch brynu siwt cuddliw gwyn Dalmatian ar gyfer unrhyw ranbarth yn Rwsia gyda danfoniad o ddrws i ddrws. Mae ystod maint y siwt cuddliw hwn yn eithaf eang ac mae’n addas ar gyfer person o unrhyw wedd. Gan fod y siwt wedi’i gwneud o ffabrig tenau ac nad yw wedi’i inswleiddio ag unrhyw beth, dylech ddewis y maint gan ystyried y bydd yn cael ei wisgo dros ddillad gaeaf. Isod mae tabl y gallwch chi ddewis y maint yn hawdd ag ef.

MaintCluniau (cm)Gwasg (cm)Penddelw(cm)
44/4692-10076-8486-94
48/50100-10684-9294-102
52/54100-10692-100102-110
56/58112-118100-108110-118
60/62118-124108-116118-126

Ar ôl dewis y maint yn ofalus, gallwch symud ymlaen i brynu. [lled fideo=”1280″ uchder=”728″ mp4=”https://tytkleva.net/wp-content/uploads/2022/10/22.mp4″][/fideo]

Ble a sut i brynu siwt cuddliw

Yn gyffredinol, gallwch brynu siwt cuddliw blot yn Rwsia heb adael eich cartref. Gallwch wneud hyn trwy osod archeb ar y wefan . Ar ôl pennu maint, mae angen i chi ddilyn algorithm syml:

 • Gadael cais ar y safle. Bydd angen i chi nodi enw a rhif ffôn cyswllt.
 • Derbyn galwad gan y rheolwr i egluro manylion yr archeb, argaeledd meintiau a danfoniad pellach o’r nwyddau.
 • Arhoswch i’r siwt gael ei anfon, mae hyn fel arfer yn digwydd o fewn 3-10 diwrnod.
 • Derbyn y nwyddau ar y pwynt cyhoeddi.

Nawr mae hyrwyddiad ar gael – gostyngiad o 50% a gallwch brynu siwt cuddliw Klyaksa am hanner y pris – ewch i wefan swyddogol y gwneuthurwr i ddarganfod y manylion. Dim ond rhai adolygiadau am y Blob cuddliw gaeaf du-a-gwyn:
Siwt cuddliw gaeaf Klyaksa ar gyfer hela a physgota ar rew tenauYn yr achos hwn, mae taliad am y nwyddau yn digwydd ar ôl eu derbyn yn y gwasanaeth dosbarthu.Siwt cuddliw gaeaf Klyaksa ar gyfer hela a physgota ar rew tenauGellir dadlau am amser hir am ba mor bwysig yw’r ffactor cuddliw wrth hela a physgota iâ. Mae un peth yn amlwg yn sicr – ni ellir ei ddiystyru a’i anwybyddu. Mewn sawl ffordd, mae’r cyfan yn dibynnu ar lwc, ac mae’r cyfle i wneud ergyd lwyddiannus neu fachu tlws yn cynyddu gyda chuddwisg o ansawdd uchel. Mae siwt gwrth-ddŵr cuddliw Klyaks yn ateb cyffredinol a fforddiadwy i fater cuddliw yn y gaeaf. Gwneir y siwt yn Rwsia ac ar gyfer ei hardal, felly mae’n gweddu i helwyr unrhyw ranbarth o’r wlad ac yn osgoi gweithgynhyrchwyr tramor ar y pwynt hwn. Dylai fod gan bob heliwr y fath nodwedd anhepgor o hela. Os ydych chi’n hoff o fuddsoddiadau, yna rwy’n argymell erthygl wych am gyfrifo comisiynau a threuliau ar gyfrifon broceriaeth .

Поделиться ссылкой:

Rate author
Add a comment