Линевая рыбалка
ماهی تنچ: شرح نحوه یافتن، صید و پختن تنچ
0
هر ماهیگیر موفق نمی شود تمام لذت های صید ماهی مانند
Линевая рыбалка
صید ماهی در پاییز: با میله شناور ، تغذیه کننده و دانک
0
Tench ماهی نسبتاً زنده و زیبا است که در بسیاری از مخازن
Линевая рыбалка
گرفتن فنر در بهار بر روی شناور ، تغذیه کننده ، دانک
0
Tench یک ماهی آب شیرین از خانواده کپور است که عاشق
Линевая рыбалка
گرفتن تنگ با میله شناور – جستجو ، تاکتیک ، تقلب
0
Tench جام غم انگیز هر ماهیگیر است. اما ماهیگیری هدفمند