Ловля плотвы
לדוג מקקים בעזרת מוט צף: סוגי ציוד, חיפוש וטקטיקות דיג
0
מקק (סורוגה, שביל) חי ברוסיה כמעט בכל מקום, למרות גודלו
Ловля плотвы
פיתיון המקקים הטוב ביותר: מתכונים תוצרת בית ותערובות קנויות
0
מקק הוא לימוד ודגים פעילים. היא בחיפוש מתמיד אחר מזון